Sportslig opplegg

Individuell dimensjon

•        Basis keeperferdigheter

•        Grep

•        Utgangsstilling

•        Timing

•        Balanse

•        Tyngdepunkt

•        Koordinasjon

•        Forflytning

•        Timing

•        Øye-hånd

•        Bevegelighet

•        For å kunne gjøre riktig bevegelser kreves bevegelighet i muskulaturen/kroppen.

•        Skadeforebyggende

•        Distribusjon

•        Kunne håndtere ball i beina.

•        Korte pasninger

•        Lengre pasninger

•        Igangsettinger fra hånd

•        Keeperfysisk trening

•        Sentralmuskulatur

•        Spenst

•        Balanse

•        Utstråling

•        Være en stolt keeper

•        Som opptrer på banen som om han/hun bryr seg/ønsker å vinne.

•        Tilstedeværende

Relasjonell og strukturell dimensjon

•        Samarbeid med medspillere

•        Offensivt

•        Defensivt

•        Valg som er mest hensiktsmessig

•        Ved igangsetninger

•        Ved hindring av sjanser imot.

•        Kommunikasjon

•        Hjelpe medspillere til posisjonerer seg riktig

•        Kunne se hva som er i ferd med å skje.