Om våre keeperskoler

Vi ser at keepertrening for barn og ungdom i mange klubber generelt er dårlig ivaretatt. De fleste keepere i er overlatt til seg selv – og kanskje en ivrig hjelpetrener/foreldre. Derfor ønsker vi å bistå både klubber og enkeltspillere med spesialisert keepertrening.

Gjennom å tilby et privat og klubbuavhengig keeperkonsept med høy faglig kompetanse og bredt tilbud skal vi bidra til å heve nivået og utvikle ferdighetene for keepere over hele Norge.

Vi har 4 keeperskoler i Norge. Disse er lokalisert med base i Rogaland/Stavanger, Trøndelag/Trondheim, Vestland/Bergen og Oslo

Vi tilbyr samlinger med keepere fra forskjellige klubber som vi kaller keeperskoler. Videre kan vi tilby klubbpakker hvor vi trener keeperne på klubbens anlegg. Og så har vi også tilbud om foreldretrenerkurs og spesialtilpassede treningskonsepter.

Vårt fokus er keeperen sine teknikker – i hovedsak

På våre keepertreninger fokuserer vi på følgende – ikke nødvendigvis alle disse temaene på èn gang, men sånn at vi nok er innom det meste i løpet av en helg, eller en klubbpakke – eller på våre keepertreninger inne om vinteren.

 • Basis keeperferdigheter
 • Øye-hånd
 • Bevegelighet , for å kunne gjøre riktig bevegelser kreves smidighet
 • Skadeforebyggende
 • Distribusjon
 • Keeperfysisk trening
 • Utstråling
 • Være en stolt keeper som opptrer på banen som om han/hun bryr seg/ønsker å vinne.
 • Tilstedeværende

Relasjonell og strukturell dimensjon

 • Samarbeid med medspillere
 • Offensivt
 • Defensivt
 • Valg som er mest hensiktsmessig

–        ved igangsetninger

 • Kommunikasjon

–       hindre sjanser imot

 • Hjelpe medspillere til å posisjonere seg riktig
 • Kunne se hva som er i ferd med å skje.