Mange klubber mangler ressurser og kompetanse til spesialtrening for keepere. Som følge av dette blir rekruttering og kontinuitet hos keeper en stor utfordring for mange klubber.

Våre keeperskoler har levert tilpassede klubbpakker til fornøyde klubber i hele landet siden 2010 og etterspørselen etter denne tjenesten våre dyktige instruktører er fremdeles stor.

Vi har nå et helt nytt tilbud til klubbene, en pakke inneholder følgende;

 1. Minst 4 dags-samlinger på klubbens anlegg. Vi anbefaler ca 4 ukers mellomrom mellom samlingene. Klubben kan kjøpe ytterligere utover 4.
 2. Hver samling består av 2 eller 3 økter @ 1,5 time. Ved 3 økter er mellomste økt en veldig rolig økt for at de skal kunne greie 3 økter på 1 dag.
 3. Hver økt tar for seg 1 keepertema.
 4. Etter første samling arrangerer vi et keepertrenerkurs for trenere/foreldre. Dette er i etterkant av siste økt.
 5. Klubben stiller med minst 1 trener-assistent. Denne får opplæring som trener underveis i klubbavtalen. Klubben kan stille med flere om de ønsker.
 6. Vår trener har kapasitet til å trene max 10 keepere. Hver trener-assistenten kan i tillegg ha ytterligere 2-4 keepere.
 7. Mellom samlingene trener klubbens trener-assistent med keeperene på de tema som ble gjennomgått på forrige samling.
 8. Aldersgruppe er fra 9-17 år. Vi anbefaler at de aller yngste MÅ være dedikert og interesserte – for å ikke ødelegge for de eldre i gruppen – vår erfaring.
 9. De klubbene som tegner avtale får tilgang til å bestille utstyr fra Select til våre innkjøpspriser, som er 50% lavere enn i butikk. Vi tar bestilling etter 1 samling.
 10. To eller flere klubber kan kjøpe en klubbpakke tilsammen.

En klubbavtale innebærer altså:

 • Vi stiller med våre instruktører på klubbens treningsanlegg og arrangerer keepertreninger for klubbens keepere.
 • Klubben stiller med utstyr og motiverte keepere
 • Vi trener opp klubbens egne ressurspersoner til å bli keepertrenere
 • Det avtales fast pris pr. samling. Klubben velger selv hvor mange samlinger de ønsker å kjøpe.
 • Instruktør setter opp et tilpasset treningsopplegg for klubben basert på alder, nivå og lengde.

Klubbpakke kan vi levere i våre keeperskoler i Rogaland, Oslo eller Bergen. Max 1,5 time kjøring fra hhv Stavanger, Oslo eller Bergen.

Priser pr samling:

 1. 3 økter pluss kurs kr 6.500 –
 2. 2 økter pluss kurs kr 5.500,-
 3. 3 økter uten kurs kr 5.500,-
 4. 2 økter uten kurs kr 4.500,-
  Klubben velger minst alt 1 eller 2, samt minst 3 samlinger av alt. 3 eller 4.
  Alle priser er for 1 keepertrener og er inkl. våre transportkostnader

Virker dette interessant? Ta kontakt med

Bergen Keeperskole; Bård på 917 34 797 eller baard@keeper.no – info@bergenkeeperskole.no

Rogaland Keeperskole; Geir Håkon på 916 73 364 eller geirhakon@rogalandkeeperskole.no, eller Bård på 917 34 797 eller baard@keeper.no

Oslo Keeperskole; Lars på 926 20 235 eller lars@oslokeeperskole.no

januar 2 @ 09:00 — desember 31 @ 14:30
09:00 — 14:30 (8717h 30′)

Bergen, Oslo, Rogaland

Påmelding